ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ - Για μίσθωση ειδικού συρόμενου τρέιλερ παρουσιάσεων – εκθέσεων και μίσθωση φορτηγού – ρυμουλκού οχήματος μετά του ως άνω ρυμουλκουμένου για την διενέργεια πανελλαδικής καμπάνιας προ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ - Για μίσθωση ειδικού συρόμενου τρέιλερ παρουσιάσεων – εκθέσεων και μίσθωση φορτηγού – ρυμουλκού οχήματος μετά του ως άνω ρυμουλκουμένου για την διενέργεια πανελλαδικής καμπάνιας προώθησης της οδικής ασφάλειας και του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

e-genius.gr ...intelligent web software