Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για την κατασκευή κερκίδας στην θέση Πλατεία Νερού για τις ανάγκες της ΟΕΔΜΑ για την διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις 2023

Πρόσκληση για την Παροχή υπηρεσιών ειδικών ψηφιακών εκτυπώσεων στη Πλατεία Νερού και Ακρόπολις για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης,τοποθέτησης και απομάκρυνσης σιδερένιων κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του αγώνα ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)

Ματαίωση της υπ’ αριθμ 969/21-08-2023 πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την κατασκευή κερκίδας στην θέση Πλατεία Νερού για τις ανάγκες της ΟΕΔΜΑ για την διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις 2023

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών ειδικών ψηφιακών εκτυπώσεων στη Λαμία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια ενδυμάτων και την εκτύπωση σχεδίων του Ράλλυ Ακρόπολις 2023, για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για τη παροχή υπηρεσιών διαμονών για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την Παροχή Υπηρεσιών Γραφείου Τύπου για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΟΑΚΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Παροχής υπηρεσιών ψηφιακών εκτυπώσεων για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης, τοποθέτησης και απομάκρυνσης σιδερένιων κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του αγώνα ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την Αποξήλωση υφιστάμενου χλοοτάπητα κεντρικού σταδίου ΟΑΚΑ, προμήθεια και τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα για τις ανάγκες του αγώνα ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την Παροχή υπηρεσιών διαμονών για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για μίσθωση ειδικού συρόμενου τρέιλερ παρουσιάσεων – εκθέσεων και μίσθωση φορτηγού – ρυμουλκού οχήματος μετά του ως άνω ρυμουλκουμένου για την διενέργεια πανελλαδικής κα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την Παροχή Υπηρεσιών Γραφείου Τύπου για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Παροχής υπηρεσιών διαμονών για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ - Για μίσθωση ειδικού συρόμενου τρέιλερ παρουσιάσεων – εκθέσεων και μίσθωση φορτηγού – ρυμουλκού οχήματος μετά του ως άνω ρυμουλκουμένου για την διενέργεια πανελλαδικής καμπάνιας προ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εμπορικής εκμετάλλευσης του σύνθετου λεκτικού και απεικονιστικού λογοτύπου «EKO ACROPOLIS RALLY OF GODS» με παράλληλη παραχώρηση μη αποκλειστικής άδειας χρήσης αυτού στο πλαίσιο του Αγώνα...

Πρόσκληση προμήθεια κατασκευής πλαισίων περίφραξης με τελαρωμένους μουσαμάδες

Πρόσκληση παραγωγής banners με εκτύπωση σε μουσαμά

Πρόσκληση προμήθεια κατασκευής ειδικών ταπετσαριών κεντρικού σταθμού αγώνων (Rally Headquarters)

Πρόσκληση παροχή υπηρεσιών ενοικίασης κατασκευής ειδικών ραμπών

Πρόσκληση παροχή υπηρεσιών ενοικίασης κατασκευής αψίδας για service park

Πρόσκληση προμήθεια παραγωγής πλαισίων για ανάρτηση πανό σε κολώνες φωτισμού

Πρόσκληση προμήθεια κατασκευής ειδικών προδιαγραφών κάλυψης διαζωμάτων

Πρόσκληση ενοικίαση κατασκευών για την τελετή τερματισμού

Πρόσκληση ενοικίαση κατασκευή εξέδρας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜAΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκπόνηση του Χορηγικού Πλάνου Αγώνα, την Προσέλκυση Χορηγών και την Εφαρμογή του Χορηγικού Πλάνου για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επίσημο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο και Επίσημο Συνεργάτη VIP Φιλοξενίας του αγώνα για τις ανάγκες της ΟΕΔΜΑ

e-genius.gr ...intelligent web software