Πρόσκληση προμήθεια κατασκευής πλαισίων περίφραξης με τελαρωμένους μουσαμάδες

Πρόσκληση παραγωγής banners με εκτύπωση σε μουσαμά

Πρόσκληση προμήθεια κατασκευής ειδικών ταπετσαριών κεντρικού σταθμού αγώνων (Rally Headquarters)

Πρόσκληση παροχή υπηρεσιών ενοικίασης κατασκευής ειδικών ραμπών

Πρόσκληση παροχή υπηρεσιών ενοικίασης κατασκευής αψίδας για service park

Πρόσκληση προμήθεια παραγωγής πλαισίων για ανάρτηση πανό σε κολώνες φωτισμού

Πρόσκληση προμήθεια κατασκευής ειδικών προδιαγραφών κάλυψης διαζωμάτων

Πρόσκληση ενοικίαση κατασκευών για την τελετή τερματισμού

Πρόσκληση ενοικίαση κατασκευή εξέδρας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜAΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκπόνηση του Χορηγικού Πλάνου Αγώνα, την Προσέλκυση Χορηγών και την Εφαρμογή του Χορηγικού Πλάνου για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επίσημο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο και Επίσημο Συνεργάτη VIP Φιλοξενίας του αγώνα για τις ανάγκες της ΟΕΔΜΑ

e-genius.gr ...intelligent web software