ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για μίσθωση ειδικού συρόμενου τρέιλερ παρουσιάσεων – εκθέσεων και μίσθωση φορτηγού – ρυμουλκού οχήματος μετά του ως άνω ρυμουλκουμένου για την διενέργεια πανελλαδικής κα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
Για μίσθωση ειδικού συρόμενου τρέιλερ παρουσιάσεων – εκθέσεων και μίσθωση φορτηγού – ρυμουλκού οχήματος μετά του ως άνω ρυμουλκουμένου για την διενέργεια πανελλαδικής καμπάνιας προώθησης της οδικής ασφάλειας και του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PRESS OFFICE

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΧΕΙΟ XML

 

e-genius.gr ...intelligent web software