ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης, τοποθέτησης και απομάκρυνσης σιδερένιων κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του αγώνα ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης, τοποθέτησης και απομάκρυνσης σιδερένιων κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του αγώνα ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΧΕΙΟ XML

 

e-genius.gr ...intelligent web software