ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Παροχής υπηρεσιών ψηφιακών εκτυπώσεων για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Παροχής υπηρεσιών ψηφιακών εκτυπώσεων για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΧΕΙΟ XML

 

e-genius.gr ...intelligent web software