ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διορθώσεις επί της υπ’ αρίθμ. 8/2022 (Αρ. πρωτ. 491/13-08-2022) Διακήρυξης Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την παροχή υπηρεσιών
μίσθωσης, τοποθέτησης και απομάκρυνσης σιδερένιων κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του αγώνα ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)(ΑΔΑΜ 22PROC011100323).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

e-genius.gr ...intelligent web software