ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για τη παροχή υπηρεσιών διαμονών για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)

e-genius.gr ...intelligent web software