ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια ενδυμάτων και την εκτύπωση σχεδίων του Ράλλυ Ακρόπολις 2023, για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

e-genius.gr ...intelligent web software