Ματαίωση της υπ’ αριθμ 969/21-08-2023 πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την κατασκευή κερκίδας στην θέση Πλατεία Νερού για τις ανάγκες της ΟΕΔΜΑ για την διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις 2023

Ματαίωση της υπ’ αριθμ 969/21-08-2023 πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την κατασκευή κερκίδας στην θέση Πλατεία Νερού για τις ανάγκες της ΟΕΔΜΑ για την διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

e-genius.gr ...intelligent web software