Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για την κατασκευή κερκίδας στην θέση Πλατεία Νερού για τις ανάγκες της ΟΕΔΜΑ για την διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις 2023

Πρόσκληση για την κατασκευή κερκίδας στην θέση Πλατεία Νερού για τις ανάγκες της ΟΕΔΜΑ για την διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις 2023

Αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

e-genius.gr ...intelligent web software