ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2024 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την Παροχή Υπηρεσιών Γραφείου Τύπου για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2024 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Για την Παροχή Υπηρεσιών Γραφείου Τύπου για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

Αρχεία:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

e-genius.gr ...intelligent web software