Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκπόνηση του Χορηγικού Πλάνου Αγώνα, την Προσέλκυση Χορηγών και την Εφαρμογή του Χορηγικού Πλάνου για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

e-genius.gr ...intelligent web software